متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

بیمار مسن با ارتروز بسیار شدید

بیمار مسنی که با ارتروز بسیار شدید و از بین رفتن کامل مفصل زانو، جهت اقدام جراحی پروتز گذاری مراجعه کرده است.

 

همان بیمار که تحت جراحی قرار گرفته و یک ماه از عمل زانوی چپ گذشته است و به دلیل کجی زانوی راست  و عدم امکان راه رفتن مناسب باید زودتر زانوی راست هم عمل انجام گیرد.

  • Hits: 365