متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

تعویض مفصل زانوی چپ و راست

عملکرد زانوهای بیمار بعد از یک و سه ماه جراحی روی زانوی چپ و راست.

  • Hits: 327