متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

زانویی که بر روی آن عمل تعویض مفصل زانو انجام گرفته است

زانویی که بر روی آن عمل تعویض مفصل زانو انجام گرفته است.

 

  • Hits: 327