متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

عمل تعویض مفصل انجام شده روی زانوی راست و بستری مجدد

عمل تعویض مفصل انجام شده روی زانوی راست و بستری مجدد

 

  • Hits: 360