متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

خانم ۵۸ ساله با ارتروز شدید زانو

خانم ۵۸ ساله با ارتروز شدید زانو و پرانتزی زیاد زانوها که تحت جراحی تعویض مفصل هر  دو زانو با فاصله دو روز از هم قرار گرفت و در حال راه رفتن فردای روز عمل دوم

  • Hits: 490