متخصص ارتوپدی ، جراح استخوان و مفاصل و فوق تخصص جراحی زانو در تهران و کرج 
 

جراحی تعویض مفصل هر دو زانو همزمان بعد از یک ماه

جراحی تعویض مفصل هر دو زانو همزمان بعد از یک ماه

 

  • Hits: 530